Luče kot drugi slovenski kraj vstopajo v mrežo Gorniške vasi

Luče kot drugi slovenski kraj vstopajo v mrežo Gorniške vasi
16.09.2019 AVTOR: M.V., FOTO: Tomo Jeseničnik

V mrežo Gorniške vasi za Jezerskim, ki je bilo uradno sprejeto maja lani, vstopajo tudi Luče.

Partnerske planinske zveze Avstrije, Nemčije, Južne Tirolske in Slovenije pozdravljajo zavezo občine Luče načelom in kriterijem mednarodne mreže Gorniške vasi in s tem razvoju trajnostnega turizma ter se veselijo njenega slovesnega vstopa med članice, ki se jim je lani kot slovenski pionir pridružilo Jezersko. Ob tej priložnosti vas v četrtek, 26. septembra, povabimo na novinarsko konferenco, ki bo ob 11. uri v muzeju na prostem v Lučah.

Kaj je mreža Gorniške vasi?

Mednarodna mreža Gorniške vasi (Bergsteigerdörfer) združuje kraje, ki svoj turizem razvijajo na temeljih gorniške tradicije, predvsem pa osnovnih gorniških dejavnosti, brez velike turistične infrastrukture in s trajnostnim pristopom. Zavedajo se potrebe po harmoniji med naravo in človekom, pri čemer človek spoštuje zmožnosti narave, zato je moto gorniških vasi: manj in zato bolje. Gorniške vasi tako na poseben način izpolnjujejo cilje Alpske konvencije, ki stremi k trajnostnemu razvoju v celotnem alpskem prostoru.

Danes je v mrežo vključenih 20 krajev v Avstriji, štirje kraji na Bavarskem, dva na Južnem Tirolskem in še eden v okviru preostale Italije, v Sloveniji pa poleg Jezerskega zdaj vstopajo še Luče. Projekt vodijo planinske zveze Avstrije, Nemčije, Južne Tirolske, Italije in Slovenije. Planinska zveza Slovenije je nacionalni nosilec projekta, ki ga podpirata Ministrstvo za okolje in prostor RS, ki skrbi za izvajanje Alpske konvencije v Sloveniji, ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS.

Nekaj več o občini Luče?

Občina Luče leži na severu Slovenije v vzhodnem delu Kamniško-Savinjskih Alp. Središče občine je vas Luče, ki gnezdi na rečni terasi nad sotočjem Savinje in Lučnice na nadmorski višini 522 metrov, v njeni okolici pa so posajena majhna naselja in samotne kmetije. Bližnji vrhovi Savinjskih Alp so zgrajeni iz triasnih apnencev in dolomitov, nižji predeli pa iz andezita, ki je posledica vulkanskih izlivov Smrekovca izpred 30 milijonov let. Površje je reliefno močno razgibano, kar je posledica pestre geološke zgradbe in močnih tektonskih gibanj. Krajino predstavlja hribovit in gorat svet z vmesnimi dolinami ob Savinji, Lučnici in Lučki Beli z značilnostmi alpskega, kraškega in predalpsko silikatnega porekla. Skoraj polovica površine občine je uvrščena v naravovarstveno območje Nature 2000.

Značke: Pohodništvo
Ključne besede:
Gorniška vas Luče
Komentarji
Revija
BREZPLAČEN IZVOD
KOMPLET REVIJ