Poenotena opozorila pred snežnimi plazovi na avstrijsko-slovenskem čezmejnem območju

Poenotena opozorila pred snežnimi plazovi na avstrijsko-slovenskem čezmejnem območju
22.02.2021 AVTOR: M.V., FOTO: www.crossrisk.eu

Projekt CROSSRISK poteka v sodelovanju z avstrijskimi in slovenskimi opozorilnimi službami (meteorološke in pristojne državne službe) ter partnerskimi ustanovami iz področja znanosti.

Cilj projekta CROSSRISK, ki ga vodi ZAMG, je zmanjšati tveganja, povezana z dežjem in snegom, na obmejnem območju med Avstrijo in Slovenijo. V okviru projekta projektni partnerji med drugim razvijajo enotne, večjezične opozorilne sisteme, eden od rezultatov pa je tudi skupen plazovni bilten, ki je od letošnje zime na voljo na novi spletni strani http://www.crossrisk.eu/sl/.

Čeprav v južnih delih Avstrije in v Sloveniji velike količine dežja in snega vedno znova povzročajo škodo in ogrožajo ljudi, doslej za čezmejno območje ni bilo enotnih napovedi ali opozoril. Cilj projekta CROSSRISK je razviti skupne večjezične opozorilne sisteme in izobraževalne koncepte. »To ustvarja sinergije, katerih učinek je znatno izboljšanje kakovosti in povečanje stroškovne učinkovitosti na obeh straneh meje,« pravi Arno Studeregger z avstrijskega Zveznega urada za meteorologijo in geodinamiko (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, ZAMG). »Na ta način bomo izboljšali varnost prebivalstva in infrastrukture v regiji, boljše informacije za varnejše gibanje turnih smučarjev pa bodo v pomoč tudi turizmu. Poleg tega se bo bistveno izboljšal pretok informacij med ustreznimi institucijami v obeh državah.«
Nov plazovni bilten

Nov plazovni bilten za obmejno območje je eden od rezultatov projekta CROSSRISK, ki so na voljo od letošnje zime. »To je dober primer, kako pomembno je, da standardiziramo opozorila,« pravi strokovnjak iz ZAMG-a za snežne plazove Studeregger. »Območje Zelenice sta doslej ocenjevali tako slovenska kot avstrijska stran, kar je v nekaterih primerih privedlo do nasprotujočih si sporočil. Razlike v podajanju in morebitni razkoraki med informacijami plazovnih biltenov so lahko ovirali uporabnike pri sprejemanju ustreznih in varnih odločitev. Od letošnje zime so skupna opozorila pred nevarnostjo snežnih plazov iz Slovenije ter avstrijske Koroške in Štajerske javno dostopna na spletnem naslovu crossrisk.eu/sl/, z enotnimi informacijami o snežnih plazovih, vremenu in snegu.«

Vir: PZS

Značke: Smučanje
Komentarji
Revija
BREZPLAČEN IZVOD
KOMPLET REVIJ