Nadaljevanje celovite prenove Aljaževega stolpa v letu 2019

Nadaljevanje celovite prenove Aljaževega stolpa v letu 2019
03.11.2019 AVTOR: M.V.; FOTO: zvkds.si

13. in 14. oktobra 2019 so restavratorji delovne skupine ZVKDS Restavratorskega centra izvedli nadaljnje sanacijske posege v sklopu lansko leto začete celovite prenove Aljaževega stolpa.

Poleg rednega monitoringa stanja in popravila manjših poškodb sta bili ponovno postavljeni spominska plošča ter nova skrinjica s patentom za žigosanje.
V sklopu rednega monitoringa stanja so bili preverjeni vsi ključni sestavni elementi stolpa, njihova kondicija, stopnja obrabljenosti, zaprašenosti, korozija ipd. Preverjene in dodatno napete so bile jeklenice, ki skrbijo za trdnost stolpa oz. ob večjih obremenitvah preprečujejo njegovo deformacijo; odstranjeno je bilo nekaj nalepk, poravnani sta bili obroba in okenska vodila levega spodnjega okenca ob vratih; najbolj izpostavljena in obrabljena mesta, kot npr. spodnji rob vratne odprtine ter horizontalni kraki glavnih nosilnih stebrov, ki se raztezajo izpod zavetja, pa so bili prebarvani z namensko barvo, ki so jo tudi tokrat prijazno pripravili v razvojnem laboratoriju podjetja Helios.

Tretji del sanacijskih posegov v letošnjem letu pa se je nanašal na novo postavitev skrinjice s patentom za žigosanje. Obstoječa mizica je bila odstranjena, saj je bila povsem dotrajana in uničena. Namesto nje je bila izdelana nova, ki povzema poteze (izvorne, historične) skrinjice, kar je bilo mogoče razbrati iz ohranjenega slikovnega gradiva. V izvedbenem smislu je bila od obstoječe mizice ohranjena noga, ki je trdno vbetonirana v podlago. Ta še naprej služi kot nosilni element nove skrinjice. Patent za žigosanje se ohranja in je bil premeščen na vrh nove skrinjice. Bočni steni skrinjici služita kot prostor za dve pomembni informaciji - da gre za spomenik državnega pomena (okrogla plošča z napisom je še v izdelavi in bo nameščena naknadno) in da se tu zaključuje Aljaževa pot, ki poteka od njegove rojstne hiše do vrha Triglava.

Za spominsko ploščo, ki je bila pred prenovo pritrjena na stolp in nosi napis »Na tem mestu so ... podrli mejnik Italija-Nemčija ...«, je bilo mogoče na podlagi arhivskih fotografij dovolj natančno določiti mesto, kjer je ta mejnik nekoč dejansko stal. Spominska plošča je bila izdelana iz okvirja iz nerjavečega jekla (izdelal ga je ključavničar Uroš Mehle) in postavljena na pričevalno ustreznejše mesto v območje prvotnega mejnika.

Izvedena dela v letu 2019 predstavljajo še en odličen korak k izčiščevanju podobe in prizadevanju za ohranjanje našega državnega simbola.

Vir: zvkds.si

Značke: Pohodništvo
Komentarji
Revija
BREZPLAČEN IZVOD
KOMPLET REVIJ