Preden se odpravite v gore smučat preverite Snežaka!

Preden se odpravite v gore smučat preverite Snežaka!
25.01.2019 AVTOR: M.V.

Vsi ljubitelji zime in zimskih aktivnosti v gorah si pred odhodom v gore oglejte informacijski portal, ki ponuja vse pomembne informacije za varno gibanje v snežnih razmerah – Snežak.si.

Informacije za varnejše gibanje v zasneženih gorah na www.snezak.si/

Vsako zimo se v gorah rekreira in s športom ukvaraja vse več ljudi - zimsko pohodništvo (krpljanje), zimski alpinizem in vse oblike smučanja po neteptanih terenih (variantno smučanje, freeride, turno smučanje) so v izjemnem porastu, s tem pa se povečuje tudi verjetnost za nastanek nesreč.

Preventivne dejavnosti (tečaji, delavnice ipd.), ki jih izvajajo planinska in športna društva ter gorska reševalna služba, po zadnjih raziskavah zajamejo le polovico obiskovalcev gora (Kavčič, 2015). Neinformirani in neosveščeni gorniki so bistveno bolj dovzetni za udeležbo v nesreči.

Kje vidijo težavo?

Žal so informacije o zimskih nevarnostih v gorah na spletu, ki sicer ponuja odlično priložnost za informiranje širše množice, precej razpršene, zato neurejene, nepregledne in tudi strokovno neustrezne - pojavljajo različne definicije pojmov, različni opisi istih varnostnih postopkov, metod reševanja, ugotavljanja stopnje nevarnosti itd. To lahko zmede gornika in slabo vpliva na njegove odločitve v odločilnih situacijah.

V Sloveniji lavinska služba nima toliko organizacijske podpore, kot jih imajo službe v drugih alpskih državah - v Sloveniji se s snegom in snežnimi plazovi bolj ali manj neorganizirano in neusklajeno formalno ukvarja več organizacij. Razpršenost interesov in pristojnosti posameznih organizacij močno omejuje njihov obseg delovanja na tem področju.

Projekt postavitve plazovnih info točk na najbolj obljudenih izhodiščih za zimske ture (Pokljuka) so z odobravanjem in navdušenjem pozdravile Gorska reševalna zveza Slovenije (GRZS), Agencija RS za okolje (ARSO), Geografski inštitut Antona Melika (GIAM ZRC SAZU), Triglavski narodni park (TNP) ter s tem potrdile potrebo po tovrstnih pobudah uporabnikov.

Namen portala

S sodobnim spletnim portalom želimo zimskim obiskovalcem gora ponuditi preprosto in pregledno stičišče za izmenjavo informacij o aktualnih snežnih razmerah. Hkrati bomo na portalu objavili terminološko in metodološko poenotene in povezane prispevke različnih strok ter uporabnikom zagotovili vse potrebne informacije za varno gibanje v gorah v zimskem času - informacije o aktualnih razmerah in o opaženih snežnih plazovih, načine za zmanjšanje lastnega tveganja in ogroženosti v gorah, opise tur in podobno.

Portal bo tako predstavljal tudi vseslovensko stičišče oz. platformo za sodelovanje strokovnjakov zgoraj navedenih organizacij in za njihovo uspešno komuniciranje z javnostjo. Na ta način želimo izboljšati osveščenost in obveščenost (“vse na enem mestu”) zimskih obiskovalcev gora.

Komu je portal namenjen?

Predpostavljamo, da bodo od zimskih obiskovalcev gora najbolj pogosti uporabniki spletnega portala smučarji na neurejenih terenih - turni (rekreativni in tekmovalni) in alpinistični smučarji, freeriderji in variantni smučarji - ter gorniki in alpinisti. Vsebina pa je primerna in koristna tudi za ostale zimske obiskovalce gorskega sveta, za upravljalce in načrtovalce smučišč, za naravovarstvenike, za cestne službe in za vodnike.

Portal je v sodobni in uporabniku prijazni obliki primeren tudi za uporabo na terenu. Avtorji večine strokovnih vsebin bodo sodelavci zgoraj navedenih organizacij in njihovi mentoranti - študenti. Besedila v strokovnem delu portala bodo lektorirana in recenzirana ter bodo postala referenčna besedila za usposabljanja in preventivo na tem področju.

O avtorjih portala

Avtorji in sodelujoči pri projektu portala Snežak smo turni smučarji in freeriderji, alpinisti, gorski reševalci in strokovnjaki s področja plazovne varnosti. Predvsem pa veliki ljubitelji zimske gorske narave!

Značke: Smučanje
Komentarji
Revija
BREZPLAČEN IZVOD
KOMPLET REVIJ